Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/vider4vx/public_html/modules/image_fupload/image_fupload_imagefield/image_fupload_imagefield.module on line 505

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/vider4vx/public_html/modules/image_fupload/image_fupload_imagefield/image_fupload_imagefield.module on line 505
Потребителски акаунт | Видео семинари, курсове, обучения - социално и здравно осигуряване, счетоводство, одит, право, маркетинг, данъци

Потребителски акаунт

Информация за акаунта
Интервалите са разрешени; Препинателните знаци, не са разрешени, с изключение на точка, тире и долна черта.
Валиден e-mail адрес. Всички съобщения от системата ще бъдат изпращани на този адрес. Този e-mail няма да бъде публично показван и ще бъде използван само ако желаете да получите нова парола или пожелаете да получавате определени новини или известия по e-mail.
Лична Информация
Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Условия за ползване

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.1 Уебсайтът www.video-seminars.com, собственост на „Атлас Консултинг” ООД и наричан по-долу за краткост “Сайтът” предоставя на всеки потребител безплатен и платен достъп до определен брой услуги, налични по време на осъществена връзка.

 

1.2 Сайтът позволява достъп до продукти и услуги, заплащани от Потребителя, ако той пожелае, както и диференциран достъп до информация, по-специално до видео секцията.
1.3 Тези Условия за ползване са предназначени да определят правилата за ползване на Сайта от Потребителя и задълженията на „Атлас Консултинг” ООД.
1.4 Потребителят се съгласява при всяко посещение на Сайта да спазва тези Общи условия за ползване, които се прилагат за всички продукти и услуги, налични на уебсайта, независимо дали са безплатни или платени.
1.5 Следователно, Потребителят приема явно и без забележки всички Условия за ползване при регистрация и поръчване на продукти, получаване на информация и консултации и/или безплатно ползване на Сайта.
1.6 Приемането на Условията за ползване настъпва, когато Потребителят, след попълване на Регистрационната форма онлайн, натисне бутона “ Регистрация” на страницата на обобщената му поръчка.
1.7 Някои услуги, предлагани на Сайта може да изискват допълнителни специфични Условия за ползване. Тези Условия за ползване трябва да се приемат от Потребителя.
"Атлас Консултинг” ООД има право да променя Условията за ползване по всяко време. Затова се препоръчва Потребителят да се осведомява редовно за последната версия на Условия за ползване.
1.8 Въпреки това, никаква промяна на Условия за ползване няма да бъде задължителна за Потребителите, когато тя нарушава Условията за ползване, които са в сила към датата на ползване.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
Потребител: „Потребителят” е всяко лице, което осъществява достъп до Сайта по някаква причина, независимо от местоположението и начина на достъп до Сайта. Потребителят може да бъде Регистриран потребител или интернет потребител.
Регистриран потребител: Терминът „Регистриран потребител” се отнася до лице, български или чуждестранен гражданин, който се консултира и се е регистрирал за достъп до услугите на Сайта.
Потвърждение: Терминът „Потвърждение” се отнася до имейла, изпратен до Регистрирания потребител от "Атлас Консултинг” ООД, който обобщава най-важните елементи, въведени чрез Регистрационната форма.
Кодове за достъп: Терминът „Кодове за достъп” се отнася до идентификацията на Регистрирания потребител и неговата парола за връзка, предоставена от „Атлас Консултинг" ООД при регистрация, която му позволява да се идентифицира и свърже с различните услуги, които се предоставят от Сайта.
Профил: Терминът „Профил” представлява обособена част от Сайта, която става достъпна на Регистрирания потребител след извършена идентификация чрез Кодовете за достъп на Сайта.
„Профилът” е информацията, предоставена от Потребителя при регистрацията или по време на връзката, а именно личните данни на Регистрирания потребител, необходими за управление на неговия достъп до Сайта, избрания метод на плащане и избраните услуги.
В Потребителския си профил, Потребителят може да управлява потребителското си съдържание, да закупува продукти и/или услуги, предлагани на Сайта, да достъпва издадени фактури и други дейности, свързани с потребителското му съдържание. Всеки Потребител може да има само един активен потребителски профил.
Потребителят има право да използва своя Профил само на един компютър по едно и също време. Системата не прекъсва автоматично активна сесия за ползване на Профил, когато потребителят затвори своя Интернет браузър. Отварянето на нова сесия с Кодовете за достъп, която вече се използва, автоматично ще затвори първата отворена сесия.

Бисквитка: „Бисквитката” е малко парче от информация, която уебсайтовете записват на твърдите дискове на персоналните компютри на посетителите си, за да знаят, когато те се връщат на сайта. Някои персонализирани услуги на Сайта използват временни “бисквитки”, за да функционират правилно и изискват приемане от Потребителите. Ако браузърът на персоналния компютър на Потребителя е конфигуриран да откаже достъп до тези услуги, те може да се променят. “Бисквитките”, използвани на Сайта, могат също да идентифицират услугите и обектите, които Потребителят е посетил и най-общо поведението му по отношение на посещенията. Тази информация е полезна за персонализиране на услугите, съдържанието, промоциите и банерите, които се появяват на сайта. Потребителят може да забрани “бисквитките” или да ги изтрие с помощта на опциите на браузъра. Всеки браузър е различен и Потребителят се насърчава да се консултира с данните на своя браузър, за да го конфигурира по свое желание. Тази информация се съхранява в компютъра на Потребителя за срок от 12 месеца след нейното разполагане там.
Регистрационен формуляр: „Регистрационният формуляр” е формулярът, който позволява на Потребителя да изпрати информацията от профила си на "Атлас Консултинг" ООД.
Информация: Терминът „Информация” се отнася до цялата информация и всички публикации, налични на Сайта.
Обслужване на клиенти: Терминът „Обслужване на клиенти” се отнася до информацията по обслужване и помощта, предоставени от „Атлас Консултинг” ООД, които са станали достъпни за Потребителите. Може да се свържете с „Атлас Консултинг” ООД чрез имейл или по пощата на следния адрес: ул. Твърдишки проход № 23, ет. 3, офис 10-11, София 1404.
Подпис: „Подписът” е приемането на тези Условия за ползване от Регистрирания потребител, валидирано онлайн чрез натискане на бутона “Приемам” при регистрация.
Сайт: Терминът „Сайт” обобщава и се отнася до всички продукти и услуги, предлагани онлайн от „Атлас Консултинг” ООД на следния адрес: http://www.video-seminars.com/.
Цена: „Цена” е цената на продукта, с която се е съгласил Потребителят, както е посочено на Страницата с продукти, в сила към датата на покупката.
Притежател: „Притежател” е всяко физическо или юридическо лице, което държи правата за собственост върху информацията.
Видео Семинар: „Видео Семинар” е всяко видео на уебсайта, което се предлага за гледане от потребителите за опреден период от време и срещу заплащане на определена цена.
Видео Семинар може да съдържа два или повече Видео Семинари, които разглеждат една и съща тема, но за улеснение на Потребителя темата е разделена на части.
Цикъл от видео семинари: „Цикъл от видео семинари” е продукт, който съдържа определен брой Видео Семинари по дадена тема или закон, които се предлагат на Потребителя срещу заплащане на една пакетна цена. Когато потребителят купи и гледа Цикъл от видео семинари, той получава сертификат от „Атлас Консултинг” ООД за участие в Цикъл от видео семинари.
Въпрос: Въпрос по дадена тема на определен видео семинар може да бъде зададен, чрез специално обособено поле към видео семинара и може да бъде максимум 300 символа. Всеки въпрос трябва да се заплати. След получаване на плащането ще бъде отговорено от лектора в кратък срок, описан в полето за задаване на въпрос.

III. ПРЕДМЕТ

„Атлас Консултинг” ООД предоставя на Потребителя лично ползване на Сайта, незаменяемо, непрехвърлимо, неизключително, безплатно или с такса в зависимост от информацията, достигната на Сайта.

IV. ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, НАЛИЧНА НА САЙТА

4.1. Оборудването (компютри, телефон, слушалки, говорители/колонки, софтуер, начини за телекомуникация и друго клиентско оборудване, което представлява крайни устройства за достъп до Интернет) и достъпът до Интернет, които позволяват ползването и достъпа до Сайта и някои от специфичните му услуги е отговорност единствено на Потребителя, както и разходите за телекомуникация, направени за тяхното използване.
4.2. При регистрация онлайн, Потребителят приема да предостави и поддържа точна, достоверна и пълна информация, както се изисква в Регистрационния формуляр без забавяне. За да може да ползва Услугите, предоставяни на Сайта, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, остаряла или непълна информация, „Атлас Консултинг” ООД има правото да откаже достъп до Сайта за незабавно и бъдещо ползване при условията, посочени в чл. V от Условия за ползване.
4.3. Непълнолетни лица могат да се регистрират за Сайта, при условие, че предварително са получили разрешение от притежателя/ите на родителските им права, оторизирани да се регистрират и че притежателят/ите на родителските им права е/са потвърдил/и спазване на настоящите Условия за ползване от непълнолетните. Всяко ползване на услуги, налични на Сайта от непълнолетен е отговорност единствено на притежателя/ите на родителските му права.
4.4. „Атлас Консултинг” ООД предоставя на Потребителя право на консултация, ползване на и достъп до информация при следните условия:
Като цяло, без този списък да бъде изчерпателен, Потребителят се съгласява да:

Не копира всичко или някаква част от Сайта на друг сайт или на вътрешната мрежа на фирмата;

Не възпроизвежда, обобщава, променя, видоизменя, премества, премахва, заменя или предава без предварително писмено разрешение на „Атлас Консултинг” ООД редакционното съдържание на информацията [текст (статии, заглавия …) и/или репродукция (илюстрации, снимки ...)] и/или името, логото, търговската марка на „Атлас Консултинг” ООД и/или Притежателите и/или всякаква друга информация във връзка с правата на „Атлас Консултинг” ООД и/или Притежателите на информация;

Не извлича или използва повторно, включително за лични цели части от съдържанието на базите данни и архивите, създадени от Сайта без писменото упълномощаване от „Атлас Консултинг” ООД;

Прилага системи, адаптирани към техническо развитие, за да се предотврати “пиратство” на информацията и по-специално да се предотвратят злоупотреби с всякаква информация във всякаква форма, която е в противоречие по какъвто и да е начин с настоящите Общи условия за ползване;

Информира „Атлас Консултинг” ООД незабавно при всяко пиратство и по-специално при неоторизирано или недоговорено използване на информация, независимо от начина на разпространение;

Информира „Атлас Консултинг” ООД при констатиране на повредени файлове и/или функционалност на Сайта;

Не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни);

Не предоставя по какъвто и да било начин на трети лица за обществено ползване закупените продукти и/или услуги от Сайта, в това число видео семинари, видео цикли, информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки, собственост на „Атлас Консултинг” ООД.

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от „Атлас Консултинг” ООД услуги, като прекрати регистрацията си на Сайта. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на Потребителя, като „Атлас Консултинг” ООД спира достъпа на съответния Потребителя до потребителския му профил, и има право да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

Потребителят може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Сайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до видео семинарите и видео циклите може да се осъществявава единствено чрез стрийминг (streaming) - предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Сайта до крайно устройство на Потребителя, даващо възможност на Потребителя единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

Потребителя се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Сайта, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Сайта и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. Потребителят се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.

Услугите, предоставяни от „Атлас Консултинг” ООД, не са предназначени и не могат да се използват от Потребителя за изпращане, получаване, записване или съхраняване на електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, освен ако това изрично не е предвидено в настоящите Общи условия. Всяко използване на Услугите от страна на Потребителя в нарушение на това правило е на негов риск и отговорност.

При Нарушаването на тези разпоредби, Потребителят и всички онези, които са участвали в действията ще бъдат третирани по реда на предвидените от закона санкции.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЧИТАНЕ НА ЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО

5.1. Кодовете за достъп позволяват на Потребителя да идентифицира и да се свърже с услугите, предлагани на Сайта. Тези Кодове за достъп са лични и конфиденциални. Те могат да бъдат променяни онлайн от Потребителя или от „Атлас Консултинг” ООД по молба на Потребителя (в случаите на забравена парола и/или потребителско име, външна недоброжелателна, хакерска намеса и т.н.).
Потребителят е единствено отговорен за използването на Кодовете за достъп. Освен ако не е постановено друго, всяко свързване със Сайта или прехвърлянето на данни, извършвано чрез Кодовете за достъп на Потребителя, ще се счита за извършено от него.
5.2. Потребителят се съгласява да пази в тайна своите Кодове за достъп и да не ги разкрива под никаква форма на трети страни.
В случай на загуба, кражба или случайно разкриване на Кодовете за достъп, Потребителят трябва незабавно да уведоми „Атлас Консултинг” ООД, като се свърже с посочените за контакт лица на поставените в секция „Контакт” на Сайта координати. След това Потребителят ще получи нова парола.
5.3. Отварянето на нова сесия с Кодовете за достъп, която вече се използва, автоматично ще затвори първата отворена сесия.
5.4. „Атлас Консултинг” ООД уважава неприкосновеността на личното пространство на Потребителите и спазва стриктно приложимите закони за защита на личното пространство и личните свободи. Така личните данни, предоставяни от всеки Потребител, са предназначени за услугите на „Атлас Консултинг” ООД. Те по никакъв начин не се предават и предоставят на трети страни за реклама или промоционални оферти без предварително съгласие за това.
5.5 „Атлас Консултинг” ООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
5.6 „Атлас Консултинг” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
5.7 С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Атлас Консултинг” ООД на посочените адрес или e-mail за контакти.
5.8 „Атлас Консултинг” ООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя Бисквитки (cookies).


VI. НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – ПРЕКРАТЯВАНЕ

6.1. Нерегистрираният потребител на Сайта има ограничен достъп до Видео Семинари и Цикли от Видео Семинари. За да получи пълен достъп до платени продукти и услуги Потребителят трябва да се регистрира и да заплати цената на Видео Семинар/ Видео Семинари/ Цикли от Видео Семинари.
6.2. След регистрацията „Атлас Консултинг” ООД създава уникален Профил на Регистрирания потребител и генерира Код за достъп, койтоизпраща чрез имейл до Потребителя, който обобщава най-важните елементи, въведени чрез Регистрационната форма.
6.3.След заплащането, Потребителят получава право на достъп до избраното видео в рамките на 180 мин., освен ако не е изрично посочено друго време. Времето започва да тече от момента на стартиране на видеото. При всяко спиране или използване на функцията пауза, времето спира да тече.
6.4 Потребителят има право на отказ от закупена услуга от Сайта.
Това право може да бъде упражнено, ако „Атлас Консултинг” ООД извърши сериозно нарушение на своите задължения описани в Общите правила за ползване на сайта. Тогава Потребителят може да получи възстановяване на заплатените средства в период не по-голям от 30 дни след изпращане на уведомление до „Атлас Консултинг” ООД.
Правото на отказ не може да бъде упражнено, ако Регистрираният потребител е нарушил Общите правила за ползване на сайта.
6.5. Нито Потребителят, нито „Атлас Консултинг” ООД ще носят отговорност един към друг за неизпълнение или забавяне на изпълнението на някое задължение, описано в Общите условия за ползване, поради форс мажорни обстоятелства, както е признато от съдебната практика на българските съдилища. В случай на форс мажор, задълженията по тези Общи условия за ползване ще бъдат прекратени в рамките на тяхната продължителност.
6.6. „Атлас Консултинг” ООД си запазва правото да прекрати, без компенсация и без правни формалности, всяка платена информационна услуга в случай на сериозно нарушение на Общите условия за ползване от страна на Регистрирания потребител, без да има право да изисква от „Атлас Консултинг” ООД изплащане на някакво обезщетение.

VII. ЦЕНИ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Цени
Цените на продуктите се оповестяват преди всяка покупка и периодично се актуализират.
Тяхната последна версия се намира на Сайта.
Цените не включват специални оферти или промоции.
Цената за покупката е приложима в деня на извършване на тази покупка. Всяка промяна в цената няма отношение към текущата покупка.

7.2. Плащане
7.2.1 Плащане на покупката
Плащането може да се извърши чрез:
Кредитна карта – след въвеждане на номер на кредитната карта, датата й на изтичане и последните 3 цифри на гърба на кредитната карта директно чрез Сайта през системата, осигурена от Borica или Paypal.Банков превод - като Потребителят се таксува на датата на постъпване на плащането.
7.2.2. За извършеното плащане по желание на Потребителя, той получава електронна фактура. „Атлас Консултинг” ООД не носи отговорност за предоставени неверни данни от Потребителя.
7.2.3 Инциденти при плащане и оплаквания
7.2.3.1. Когато „Атлас Консултинг” ООД не е получил или не може да осребри плащането на Потребителя, покупката ще бъде спряна.
7.2.3.2. Потребителят може да извърши оплакване или да оспори фактура по пощата, адресирано до „Атлас Консултинг” ООД.
7.2.3.3. Всяко оплакване или оспорена фактура Абонатът може да препрати на „Атлас Консултинг” ООД по електронен път чрез имейл за контакт на уебсайта.

VIII. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ

8.1 „Атлас Консултинг” ООД поема задължението да полага максимални усилия, за осигуряване на достъп, за преглеждане и използване на информацията в съответствие с правилата на Интернет приложенията.

8.2 Сайтът е достъпен 24 часа 7 дни в седмицата (24/7) с изключение на случаите на форс мажор или при настъпване на събитие, което е извън контрола на „Атлас Консултинг” ООД, евентуални аварии и поддръжка, необходима за правилното функциониране на Сайта.

8.3 В случай на неизползване на потребителския профил на Потребителя от последния в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни, „Атлас Консултинг” ООД има право да спре без предизвестие достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

8.4 „Атлас Консултинг” ООД има правото да поставя на всяка от страниците на Сайта, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от „Атлас Консултинг” ООД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „Атлас Консултинг” ООД. „Атлас Консултинг” ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Сайта.

8.5 „Атлас Консултинг” ООД има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от „Атлас Консултинг” ООД.

8.6 „Атлас Консултинг” ООД има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Потребителския му профил когато, по преценка на „Атлас Консултинг” ООД, Потребителят ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

8.7 Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Сайта от Потребителя би могло да представлява престъпление или административно нарушение, „Атлас Консултинг” ООД има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

8.8 „Атлас Консултинг” ООД има право да извършва дейностите по поддръжката на Сайта без предварително предупреждение на Потребителите.

8.9 Потребителят се съгласява с характеристиките и ограниченията на Интернет и най-вече признава, че:

• Използването на Сайта е на негова отговорност и Сайтът е достъпен в “състояние”и в зависимост от наличността му;Трябва да се вземат всички подходящи мерки за защита на личните данни на Потребителя и/или софтуера от заразяване с вируси, циркулиращи през Сайта и/или Информацията;
• Той е единствено отговорен за използването съдържанието на сайтовете с хипервръзка към/от Сайта;
• Той е наясно с естеството на Интернет, особено с техническото изпълнение и времето за отговор за консултации, запитвания или прехвърляне на информация;Съобщаването на Кодовете му за достъп или най-общо на информация, която се счита за поверителна, се прави на негова собствена отговорност;Той трябва да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че техническите характеристики на оборудването му позволяват използването на Информация; В случай, че Сайтът или част от него са недостъпни по вина на „Атлас Консултинг” ООД, Регистрираният потребител може да бъде компенсиран за това време, като пише до „Атлас Консултинг” ООД.Заявката за компенсация трябва да бъде адресирана до „Атлас Консултинг” ООД с писмо по пощата или по имейл. Освен ако не е договорено друго с Регистрирания потребител, „Атлас Консултинг” ООД може да извърши тези плащания като кредити за следващата фактура.

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА „АТЛАС КОНСУЛТИНГ” ООД

9.1. „Атлас Консултинг” ООД е изключителен собственик на всички права на интелектуална собственост по отношение на структурата и съдържанието на Сайта.
9.2. Тези Общи условия за ползване не прехвърлят правата на интелектуална собственост в полза на Потребителя по отношение на структурата и съдържанието на Сайта.
9.3. Така, Потребителят изрично се съгласява да не използва Информацията, за да накърнява правата на „Атлас Консултинг” ООД и с това, че такава употреба не представлява нарушение или нелоялна конкуренция или злоупотреба с Информацията.

X. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1 „Атлас Консултинг” ООД полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите и/или продуктите, предлагани на Сайта, но не може да даде гаранция за надеждността на цялата Информация и на други данни на Сайта, независимо дали са предоставени от „Атлас Консултинг” ООД, партньори или трета страна. Съответно, цялата Информация и другите данни на Сайта са предоставени единствено за информационни цели.

10.2 Предоставянето на Информация не може да бъде приравнено по какъвто и да е начин с конкретни съвети или помощ с цел вземане на решение за провеждане на сделка или вземане на инвестиционно решение. Затова, Потребителят потвърждава, че ще използва Информацията и другите данни, които му се предоставят на Сайта на свой риск.
Ако Потребителят закупи продукти или услуги от рекламодателите на Сайта, „Атлас Консултинг” ООД не поема задължение относно доставката на продуктите и услугите, предлагани от нейните търговски партньори.

10.3 „Атлас Консултинг” ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „Атлас Консултинг” ООД, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на „Атлас Консултинг” ООД.

10.4 „Атлас Консултинг” ООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.5 „Атлас Консултинг” ООД не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.

10.6 Страните приемат, че „Атлас Консултинг” ООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на „Атлас Консултинг” ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи „Атлас Консултинг” ООД уведомява Потребителя с писмено известие на Сайта за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.7 С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Сайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на „Атлас Консултинг” ООД грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от „Атлас Консултинг” ООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.8. „Атлас Консултинг” ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от „Атлас Консултинг” ООД, независимо дали е дало или не съгласие за това.


XI. РАЗНИ

11.1. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия за ползване е невалидна или неприложима по силата на някой закон, наредба или след окончателното решение на съда, тя няма да се зачита, а останалите разпоредби ще останат в сила.

11.2. Договорните отношения между „Атлас Консултинг” ООД и Потребителя се уреждат единствено от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване.

11.3. Регистрираният потребител и „Атлас Консултинг” ООД се задължават стриктно да спазват условията, изложени в настоящите Общи условия за ползване.

11.4. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Атлас Консултинг” ООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
Затова се препоръчва Потребителят да се осведомява редовно за последната версия на Общите условия за ползване.

11.5. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие.

11.6 Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XII. ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

12.1. Настоящите Общи условия за ползване се уреждат във всички отношения от българското законодателство. Те са написани на български език, който ще бъде считан във всеки случай за единствен език.

12.2. Страните се съгласяват да направят всичко възможно, за да разрешат по мирен начин всеки спор, който може да възникне при тълкуването, изпълнението и/или прекратяването на настоящите Общи условия за ползване.

В противен случай, такива спорове ще бъдат предавани на изключителната юрисдикция на компетентните български съдилища, дори ако това бъде поискано или в случай на инцидент по сигурността или при многобройни ответници.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общо събрание на „Атлас Консултинг” ООД от 01.02.2013 г. и влизат в сила от 28.02.2013 г.

АНТИ СПАМ
Въпрос за защита от автоматичен достъп.
Image CAPTCHA
Въведете символите от картинката